Home

De website is op dit moment in onderhoud.

Stichting Fabula Vera stelt zich ten doel verhalen te vertellen door middel van culturele- en mediaprojecten.

In de producties van Fabula Vera krijgen verhalen identiteit en staat de kracht daarvan centraal. De betekenis van deze producties voor de maatschappij, waaruit ze voortkomen en waarop gereflecteerd wordt, vindt Fabula Vera van groot belang. Het doet recht aan levens die geleefd zijn en tot stilstand zijn gekomen. Niet uit eigen keuze, maar door omstandigheden en domweg omdat we onze maatschappij zo hebben ingericht. Fabula Vera accepteert dat niet, zet met name deze verhalen centraal en geeft daarmee de tot stilstand gekomen levens waarde. Voor de betrokkene, de directe omgeving, de wijk en stad. Waar Fabula geweest is, laat zij verhalen in beeld spreken en geeft daarmee iets terug aan de bewoners.

Met de mediaprojecten probeert Fabula Vera een zo onafhankelijk mogelijk commentaar te geven op de maatschappij. De projecten leveren een bijdrage aan het tot stand komen van een veranderend zelfbeeld in positieve zin van de deelnemer, de toeschouwer en daarmee wordt de link gelegd naar de sociale cohesie in de specifieke leefomgeving waarin het project tot stand is gekomen.

De stichting zoekt naar de brug tussen zien en beleven van een verhaal door middel van beeld, waardoor een dialoog ontstaat op microniveau tussen twee mensen en op macroniveau in de wijk tussen verschillende groepen van bewoners.